Трето национално обучение, Еразъм +

Предстои провеждането на третото национално обучение по проект: „Международна Академия за Трансфер на Технологии“ (ITTA), съфинансиран от Еразъм +, по проект Международна Академия за Трансфер на Технологии. Третият модул ще се проведе на 16-17.05.2019 г. в гр. София на тема:… Read more

Информационно-обучителен семинар в подкрепа на стартъпи от Фонда на Фондовете при Министерство на финансите

На 03.04.2019 г. (сряда) от 10.00 часа ще се състои Информационно-обучителен семинар за възможностите за подкрепа на стартъпи от Фонда на Фондовете при Министерство на финансите – чрез финансови посредници/, като общият ресурс за целта е 53 млн. лева. Въвеждащото… Read more

Обществени консултации относно бъдещата Рамкова Програма на Европейския съюз „Хоризонт Европа“ (2021 – 2027 г.)

Дирекция „Наука“ на Министерството на образованието и науката провежда обществени консултации във връзка с бъдещата Рамкова Програма на Европейския съюз „Хоризонт Европа“ (2021 – 2027 г.). В момента се подготвят параметрите и съдържанието на Рамковата програма за научни изследвания и… Read more

Второ национално обучение, Еразъм +

Предстои провеждането на второто национално обучение по проект: „Международна Академия за Трансфер на Технологии“ (ITTA), съфинансиран от Еразъм +. Вторият модул ще се проведе на 17-18.01.2019 г. в гр. София на тема: „Технологичен трансфер“, обучител е проф. Костадин Костадинов от… Read more

IPforBusiness Training

Предстои безплатно обучение „IPforBusiness Training“. Събитието се организира от ГИС-ТрансферЦентър, съвместно с Патентно ведомство на Република България, Enterprise Europe Network, European IPR Helpdesk, София Тех Парк и the European Patent Academy, като част от 12 IP training събития, предстоящи в 12 различни европейски… Read more