Обществени консултации относно бъдещата Рамкова Програма на Европейския съюз „Хоризонт Европа“ (2021 – 2027 г.)

Дирекция „Наука“ на Министерството на образованието и науката провежда обществени консултации във връзка с бъдещата Рамкова Програма на Европейския съюз „Хоризонт Европа“ (2021 – 2027 г.). В момента се подготвят параметрите и съдържанието на Рамковата програма за научни изследвания и… Read more

Второ национално обучение, Еразъм +

Предстои провеждането на второто национално обучение по проект: „Международна Академия за Трансфер на Технологии“ (ITTA), съфинансиран от Еразъм +. Вторият модул ще се проведе на 17-18.01.2019 г. в гр. София на тема: „Технологичен трансфер“, обучител е проф. Костадин Костадинов от… Read more

IPforBusiness Training

Предстои безплатно обучение „IPforBusiness Training“. Събитието се организира от ГИС-ТрансферЦентър, съвместно с Патентно ведомство на Република България, Enterprise Europe Network, European IPR Helpdesk, София Тех Парк и the European Patent Academy, като част от 12 IP training събития, предстоящи в 12 различни европейски… Read more

Менторска мисия в София относно финансовите инструменти подкрепяни от ЕС

В периода 16-17 октомври 2018 г. се проведе менторска мисия в София, като част от серията менторски мисии в европейски страни, в които финансовите инструменти са недостатъчно използвани. Организатори на събитията бяха представители на местните Национални Контактни Лица за малки… Read more

Девета конкурсна сесия на Националния иновационен Фонд по схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“

Уважаеми Дами и Господа, Имаме удоволствието да ви поканим на официалното откриване и стартиране на Девета конкурсна сесия на Националния иновационен Фонд по схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на… Read more