Възможности за проектно коопериране – Франция

ФРАНЦИЯ RDFR20160412001 Френско предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-EE-20-2017. Целта на проекта е да се разработи софтуерен компонент, който да позволява по-големи икономии на енергия на мрежи от 10 до 1000 единици. Разработката се състои от 3 стъпки: събиране… Read more