Търсят се партньори за проектно коопериране по програмa Erasmus+

ГЪРЦИЯ RDGR20170303003 Гръцки център за професионално обучение подготвя проектно предложение по програма Erasmus+. Целта на проекта е насърчаване на културното многообразие и междукултурния диалог, чрез повишаване на осведомеността сред младите хора, изучаващи изкуство. Търси се партньорство с малки предприятия, университети… Read more

Търсене на партньори за съвместни проекти по Interreg, JTI-CS2, IREA3

УНГАРИЯ RDHU20160923001 Унгарски клъстер подготвя проектно предложение по програма Interreg. Целта на проекта е да се възстанови веригата на стойността за производство на коноп и да се осигури използването му в различни индустриални сектори, в региона на река Дунав. Търси се партньорство… Read more

Търсене на партньори по COS-CLUSTER и H2020-BBI-2016-R09

ИСПАНИЯ RDES20160616001 Испанска клъстерна организация изпълнява проект по програма COS-CLUSTER-2014-3-03. Проектът се координира от строителен клъстер от Словения, включва клъстер от Испания и енергиен клъстер от Полша, и цели подпомагане на интернационализацията и глобалната конкурентоспособност на европейските МСП. Търси се партньорство с клъстери,… Read more