Възможности за технологично коопериране

UNITED KINGDOM TRUK20170227001 UK company providing bespoke technical solutions and consultancy services for sustainable energy generation and waste disposal is seeking collaboration for building an off-grid solar energy system with stand-alone “pay as you go” payment process designed for non-electrified… Read more

Технологично коопериране – търсене и предлагане

ФРАНЦИЯ TOFR20160729001 Френска инженерна компания, специализирана в научно-изследователската и развойна дейност, е разработила платформа, предназначена за подводно използване на дигитални устройства, както за професионални, така и за развлекателни цели. Търсят се партньори, които се интересуват от доразработване на продукта. Виж пълния текст (EN)… Read more