Търсят се партньори за проектно коопериране по програмa Erasmus+

ГЪРЦИЯ RDGR20170303003 Гръцки център за професионално обучение подготвя проектно предложение по програма Erasmus+. Целта на проекта е насърчаване на културното многообразие и междукултурния диалог, чрез повишаване на осведомеността сред младите хора, изучаващи изкуство. Търси се партньорство с малки предприятия, университети… Read more

Търсене на партньори за проектно коопериране

ГЕРМАНИЯ RDDE20170109001 Немски изследователски институт подготвя проектно предложение по програма H2020-SC-14-2016-2017. Целта на проекта е да се разработи електрохимична клетка за производство на литий, със система за предварителна и пост- обработка (от филтриране на водата до етапите на пречистване на… Read more

Съвместни проектни разработки

H2020-SMEInst-05-2017: Търси се индустриални партньори за производство и комерсиализация на не-инвазивна  Антидекубитални система с дистанционно наблюдение за хоспитализирани пациенти   Резюме Италианска МСП, активна в областта на релаксацията, е бенефициент по Фаза 1 на SME Inst и сега търси индустриални… Read more