Търсене на партньори за съвместни проектни предложения

ШВЕЙЦАРИЯ RDCH20161108001 Швейцарски консорциум подготвя проектно предложение по Eurostars. Целта на проекта е да се разработи преносим електронен ултразвуков уред за пациенти със сухи очи, който да контролира и поддържа постоянна, по избор, влажност между окото и обектива. Търси се… Read more

Eurostars – възможности за проектно коопериране с организации от Корея

КОРЕЯ RDKR20160629001 Корейско предприятие специализирано в областта на радиочестотната идентификация подготвя проектно предложение по програма Eurostars. В проекта се планира да се разработи система, която да позволява проследяването на едрия рогат добитък при придвижването му от едно място на друго, с цел дистрибутиране… Read more