Възможности за проектно коопериране по Eurostars и H2020

ИСПАНИЯ RDES20170518001 Испанско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е разработване на автоматизирана система, базирана на ултразвук за предотвратяване на биоразграждането в съоръжения за третиране на води. Търси се партньорство с малки и средни предприятия и… Read more

Нови възможности за проектно коопериране

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ RDUK20170517001 Консорциум с участието на английски университет подготвя проектно предложение по програма H2020-BBI-JTI-2017. Целта на проекта е създаване и управление на верига на стойността за производство и логистика (събиране, транспортиране и съхранение) на биомаса от микроводорасли. Търси се партньорство… Read more

Възможности за проектно коопериране по H2020, INTERREG, EUROSTARS

ИСПАНИЯ RDES20170331002 Испански държавен университет подготвя проектно предложение по програма H2020-NMBP-2016-2020. Целта на проекта е да се разработи фото електролизно устройство за производство на водород и по-точно за интензифициране на процеса на фотосинтеза. Търси се партньорство с малки, средни и… Read more

Нови възможности за проектно коопериране

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ RDUK20161215002 Английски университет подготвя проектно предложение по програма Maria–Sklodowska–Curie Actions. Целта на проекта е чрез мултидисциплинарен подход да се изследва жизнения цикъл на амилоидни протеини и пептиди. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия. Краен срок за… Read more

Възможност за проектно коопериране – Eurostars, H2020, LIFE, Eureka

ИСПАНИЯ RDES20160805001 Испанско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се разработи клинична система, чрез която да се наблюдава състоянието на реципиенти, с трансплантиран черен дроб. Търси се партньорство с представители на научно-изследователски организации, университети,… Read more

Възможност за проектно коопериране по Eurostars и H2020

КОРЕЯ RDKR20160706003 Корейски изследователски екип работещ в областта на ИКТ подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се разработи интелигентна фабрика, която да управлява множество сложни и ефективни системи посредством сензорни мрежи и да позволява децентрализирано управление на… Read more

Нови възможности за проектно коопериране, юни 2016

ФРАНЦИЯ RDFR20160603001 Френско предприятие специализирано в разработването на технологични тухли подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се разработи тухла, която да е адаптираща се спрямо околната среда, чрез коопериране и внедряване на решения за ефективно… Read more

Търсене на проектни партньорства

Eurostars: Търси се МСП разработване на пиролизна пилотна инсталация за третиране и валоризация на отпадъци Резюме Испанско МСП активно в сферата на технологичните и екологичните услуги работи по проектно предложение за следващата покана на програмата Eurostars, насочена към проектиране и… Read more