Тъсят се партньори за съвместно изпълнение на проекти по H2020

БЪЛГАРИЯ RDBG20170111001 Българско предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-IMI2-2016-10-02. Целта на проекта е да се анализират и тестват нови биомаркери за рак на простатата с помощта на изчислителна платформа за моделиране на биомолекулярни взаимодействия. Търси се партньорство с малки,… Read more

Търсят се партньори за съвместни проекти по GALILEO, Eureka, H2020-ICT

ИСПАНИЯ RDES20170120001 Испанско предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-GALILEO-GSA-2017. Целта на проекта е да се разработи прецизна селскостопанска технология за приложение на фитосанитарни продукти в лозята. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, с опит в областта…. Read more

Търсене на партньори за проектно коопериране по H2020

ИСПАНИЯ RDES20161006002 Испански научно-изследователски институт подготвя проектно предложение по програма H2020-FOF-10-2017. Целта на проекта е да се проектира и произведе умен двигател адаптиран, до колкото е възможно, към крайните нужди на различни клиенти. Търси се партньорство с предприятия, научно-изследователски центрове,… Read more