Търсене на партньори по COS-CLUSTER и H2020-BBI-2016-R09

ИСПАНИЯ RDES20160616001 Испанска клъстерна организация изпълнява проект по програма COS-CLUSTER-2014-3-03. Проектът се координира от строителен клъстер от Словения, включва клъстер от Испания и енергиен клъстер от Полша, и цели подпомагане на интернационализацията и глобалната конкурентоспособност на европейските МСП. Търси се партньорство с клъстери,… Read more