Търсене на партньори за съвместни проекти по Interreg, JTI-CS2, IREA3

УНГАРИЯ RDHU20160923001 Унгарски клъстер подготвя проектно предложение по програма Interreg. Целта на проекта е да се възстанови веригата на стойността за производство на коноп и да се осигури използването му в различни индустриални сектори, в региона на река Дунав. Търси се партньорство… Read more