Нови възможности за проектно коопериране

ИСПАНИЯ RDES20170208001 Испански технологичен център подготвя проектно предложение по програма H2020-CIRC-01-2016-2017. Целта на проекта е да се разработят услуги за реализация на повторна употреба, събиране, транспортиране, сортиране и валоризация на био-отпадъци. Търси се партньорство с търговски предприятия, хранителни вериги, производители… Read more

Съвместни проектни разработки

H2020-SMEInst-05-2017: Търси се индустриални партньори за производство и комерсиализация на не-инвазивна  Антидекубитални система с дистанционно наблюдение за хоспитализирани пациенти   Резюме Италианска МСП, активна в областта на релаксацията, е бенефициент по Фаза 1 на SME Inst и сега търси индустриални… Read more