Възможност за проектно коопериране – SMEInst, MSCA

УНГАРИЯ RDHU20170522001 Унгарско предприятие подготвя проектно предложение по програма SMEInst-10-2016-2017. Целта на проекта е да се автоматизира работния поток при доставка на товари като се разработи логистичен портал за подобравяне на сътрудничеството между корабни превозвачи, превозващи и брокери. Търси се… Read more

Нови възможности за проектно коопериране

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ RDUK20170517001 Консорциум с участието на английски университет подготвя проектно предложение по програма H2020-BBI-JTI-2017. Целта на проекта е създаване и управление на верига на стойността за производство и логистика (събиране, транспортиране и съхранение) на биомаса от микроводорасли. Търси се партньорство… Read more

Търсене на партньори за проектно коопериране по H2020

ИСПАНИЯ RDES20161006002 Испански научно-изследователски институт подготвя проектно предложение по програма H2020-FOF-10-2017. Целта на проекта е да се проектира и произведе умен двигател адаптиран, до колкото е възможно, към крайните нужди на различни клиенти. Търси се партньорство с предприятия, научно-изследователски центрове,… Read more

Възможност за проектно коопериране с партньори от Испания, Италия, Македония

ИСПАНИЯ RDES20160919001 Испанско предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-FITPilot-01-2016. Целта проекта е да се разработи и валидира диагностичен инструмент за ранно откриване на водни патогени във водните съоръжения. Планира се инструмента да е съвместим с утвърдени алтернативни диагностични технологии, но с възможност… Read more