Търсят се партньори за проектни разработки

Спешно: H2020 – FTI – Търси се партньор за доставка на лекарства против рак, под формата на аерозоли под налягане   Резюме Немско МСП подготвя проектно предложение в рамките на поканата H2020 – Fast Track to Innovation. Проектът има за… Read more

Съвместни проектни разработки

H2020-SMEInst-05-2017: Търси се индустриални партньори за производство и комерсиализация на не-инвазивна  Антидекубитални система с дистанционно наблюдение за хоспитализирани пациенти   Резюме Италианска МСП, активна в областта на релаксацията, е бенефициент по Фаза 1 на SME Inst и сега търси индустриални… Read more

Търсене на проектни партньорства

Eurostars: Търси се МСП разработване на пиролизна пилотна инсталация за третиране и валоризация на отпадъци Резюме Испанско МСП активно в сферата на технологичните и екологичните услуги работи по проектно предложение за следващата покана на програмата Eurostars, насочена към проектиране и… Read more