Информация за проектно коопериране

ФРАНЦИЯ RDFR20160620001 Френски клъстер посветен на валоризацията на водни продукти подготвя проектно предложение по програма Blue Technology: Transfer of innovative solutions to sea basin economies. Целта на проекта е да се ускори пазарното развитие на научно-изследователските резултати, чрез съществуващите стратегии за интелигентна специализация… Read more

Нови възможности за проектно коопериране, юни 2016

ФРАНЦИЯ RDFR20160603001 Френско предприятие специализирано в разработването на технологични тухли подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се разработи тухла, която да е адаптираща се спрямо околната среда, чрез коопериране и внедряване на решения за ефективно… Read more

Възможност за търговско коопериране, юни 2016

АРМЕНИЯ BOAM20160415001 Производител на качествени сирена, като Gouda – холандско сирене, Hella – за пържене и печене на скара и Telak, търси дистрибутори и партньори за съвместно предприятие. Виж пълния текст (EN) Поискай адреса   АВСТРИЯ BOAT20160309002 Фирма, специализирана в… Read more

Възможности за проектно коопериране

  ГЕРМАНИЯ RDDE20160503001 Немско предприятие подготвя проектно предложение по програма SC1-PM-10-2017. Целта на проекта е да се направи анализ на ефективността на съществуващите интервенции при лечение на ревматоиден артрит на основата на терапевтични антитела, и подобряването им в три направления…. Read more

Възможности за проектно коопериране – Франция

ФРАНЦИЯ RDFR20160412001 Френско предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-EE-20-2017. Целта на проекта е да се разработи софтуерен компонент, който да позволява по-големи икономии на енергия на мрежи от 10 до 1000 единици. Разработката се състои от 3 стъпки: събиране… Read more