Eurostars – възможности за проектно коопериране с организации от Корея

КОРЕЯ RDKR20160629001 Корейско предприятие специализирано в областта на радиочестотната идентификация подготвя проектно предложение по програма Eurostars. В проекта се планира да се разработи система, която да позволява проследяването на едрия рогат добитък при придвижването му от едно място на друго, с цел дистрибутиране… Read more