Eurostars – възможности за проектно коопериране с организации от Корея

КОРЕЯ
RDKR20160629001

Корейско предприятие специализирано в областта на радиочестотната идентификация подготвя проектно предложение по програма Eurostars. В проекта се планира да се разработи система, която да позволява проследяването на едрия рогат добитък при придвижването му от едно място на друго, с цел дистрибутиране на по-качествено месо на пазара. Търси се партньорство с фирми, научно-изследователски инситуции и университети с опит в областта.

Краен срок за подаване на проекта: 15.09.2016
Краен срок за проявяване на интерес: 15.08.2016

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

КОРЕЯ
RDKR20160621001

Корейско предприятие специализирано в областта на производство на електронни компоненти подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се конвергира в разработването на сребърно мастило, като се разработят сребърни нанонишки с висока дисперсност, с приложение в гъвкави подложки и дисплеи. Търси се партньорство с малки и средни предприятия, научно-изследователски институции и университети с опит в областта на нанотехнологиите.

Краен срок за подаване на проекта: 15.09.2016
Краен срок за проявяване на интерес: 15.08.2016

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

КОРЕЯ
RDKR20160620003

Корейско предприятие специализирано в областта на производство на електронни компоненти подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се разработят функционално гъвкави подложки за светодиоди, дисплеи и фотоволтаици, и да се подпомогне масовото производство на валцови продукти. Търси се партньорство с малки, средни и големи фирми, които имат богат опит в областта на лазерните технологии.

Краен срок за подаване на проекта: 15.09.2016
Краен срок за проявяване на интерес: 15.08.2016

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса