Търсене на партньори по COS-CLUSTER и H2020-BBI-2016-R09

ИСПАНИЯ
RDES20160616001

Испанска клъстерна организация изпълнява проект по програма COS-CLUSTER-2014-3-03. Проектът се координира от строителен клъстер от Словения, включва клъстер от Испания и енергиен клъстер от Полша, и цели подпомагане на интернационализацията и глобалната конкурентоспособност на европейските МСП. Търси се партньорство с клъстери, технологични центрове и малки и средни предприятия, които работят за по-ефективна кръгова икономика, като предлагат продукти и услуги приложими в областта на строителството.

Краен срок за подаване на проекта: няма
Краен срок за проявяване на интерес: 31.12.2016

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ИТАЛИЯ
RDIT20160624001

Италиански изследователски център подготвя проектно предложение по програма H2020-BBI-2016-R09. Целта на проекта е да се използват водорасли и биомаса за производство на молекули, с приложение във фармацевтичната и козметичната промишленост, и за производство на хранителни добавки. Търси се партньорство с малки и средни предприятия и научно-изследователски организации, с цел реализация на пилотна инсталация и намиране на допълнителни приложения в изследователски проект.

Краен срок за подаване на проекта: 08.09.2016
Краен срок за проявяване на интерес: 15.08.2016

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса