Информационен ден – 28 октомври 2016

ПРОГРАМА

за информационен ден, който ще се проведе на 28.10.2016, от 09:00 часа, в БАН, ул. “акад. Георги Бончев“ бл.26 Б (4-ти км)

ЧАС ТЕМА ЛЕКТОР
09:15 – 09:30 Регистрация
09:30 – 10:00 Представяне на конкурса „YES”,
инициатива на Клуб “Млади таланти“
Марина Стефанова и доц. Владислав Славов, КМТ
10:00 – 10:20 Кафе пауза
10:20 – 10:40 Enterprise Europe Network: Европейска мрежа в подкрепа на бизнеса и иновациите д-р Цветелина Йоргова, ГИС-ТрансферЦентър,
Марин Пандев, Единен център за иновации – БАН
10:40 – 11:00 Дейности по програма „Мария Склодовска-Кюри“ – част от „Хоризонт 2020“. Възможности за участие на докторанти и изследователи в ранен етап от тяхната кариера Антоанета Матеева, Българска академия на науките
11:00 – 11:20 Дискусия и закриване

Организатори: Клуб „Млади таланти“, Фондация „ГИС-Трансфер център“ и Единен център за иновации – БАН
Можете да изтеглите програмата като PDF от тук.