Търсене на партньори за проектно коопериране по H2020

ИСПАНИЯ
RDES20161006002

Испански научно-изследователски институт подготвя проектно предложение по програма H2020-FOF-10-2017. Целта на проекта е да се проектира и произведе умен двигател адаптиран, до колкото е възможно, към крайните нужди на различни клиенти. Търси се партньорство с предприятия, научно-изследователски центрове, производители, клъстери, крайни потребители и др.

Краен срок за подаване на проекта: 19.01.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 31.10.2016

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

 

ИТАЛИЯ
RDIT20161007001

Италианско предприятие подготвя проектно предложение по програма GALILEO-1-2017. Целта на проекта е да се разработи иновативно решение за подобряване на функционирането на превозни средства за поддръжка на железопътната инфраструктура. Търси се партньорство с крайни потребители на иновативното решение, университети и др..

Краен срок за подаване на проекта: 01.03.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 26.11.2016

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

 

ПОРТУГАЛИЯ
RDPT20160912001

Португалско технологично предприятие подготвя проектно предложение за втора фаза по програма H2020-SMEInst-04-2016-2017. Целта на проекта е събирането и обработката на данни за температурата, електронната плътност, магнитното поле и прочие, по време на космически мисии. Търси се партньорство с научно-изследователски организации и фирми, с опит в областта.

Краен срок за подаване на проекта: 18.01.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 18.11.2016

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

 

ИСПАНИЯ
RDES20161014001

Испанско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eureka. Целта на проекта е да се тества и валидира разработена методология за повишаване на производството на биогаз и подобряване на рентабилността на инсталациите за биогаз. Търси се партньорство с микро, малки и средни предприятия с опит в областта.

Краен срок за подаване на проекта: 02.03.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 15.11.2016

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
RDUK20161005001

Английско предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-NMBP-06-2017. Целта на проекта е да се повиши издръжливостта на легирани стомани и да се намалят разходите за съоръжения и оборудване, използвани в областта на възобновяемите енергийни източници. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия с опит в областта.

Краен срок за подаване на проекта: 27.10.2016
Краен срок за проявяване на интерес: 20.10.2016

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

 

ФРАНЦИЯ
RDFR20161005001

Консорциум от два френски клъстера подготвя проектно предложение по програма H2020-FOF-12-2017. Целта на проекта е интегриране на технологични решения, разработени от стартиращи предприятия, в следните области: роботика, минно дело, дигитален дизайн за допълнително производство и др.. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, университети и др.

Краен срок за подаване на проекта: 19.01.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 15.12.2016

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса