Търсене на партньори за съвместни проектни предложения

ШВЕЙЦАРИЯ RDCH20161108001 Швейцарски консорциум подготвя проектно предложение по Eurostars. Целта на проекта е да се разработи преносим електронен ултразвуков уред за пациенти със сухи очи, който да контролира и поддържа постоянна, по избор, влажност между окото и обектива. Търси се… Read more