Нови възможности за проектно коопериране

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ RDUK20161215002 Английски университет подготвя проектно предложение по програма Maria–Sklodowska–Curie Actions. Целта на проекта е чрез мултидисциплинарен подход да се изследва жизнения цикъл на амилоидни протеини и пептиди. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия. Краен срок за… Read more

Нови възможности за проектно коопериране – декември 2016

ИСПАНИЯ RDES20161125001 Испански технологичен център подготвя проектно предложение по H2020-SFS-05-2017. Целта на проекта е да се предложи концепция за разработването на робот, с приложение в селското стопанство. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, университети, научно- изследователски организации,… Read more

Възможности за технологично коопериране – декември 2016

АВСТРИЯ TRAT20161028001 Австрийска компания произвежда продукти от латекс за бебета. Те търсят нова технология за подобряване на естетическата повърхност. Новото покритие трябва да е с блестящ вид и хлъзгава повърхност, да издържа на кипене, миене, да няма химическа миризма, трябва… Read more