Търсене на партньори за проектно коопериране

ГЕРМАНИЯ
RDDE20170109001

Немски изследователски институт подготвя проектно предложение по програма H2020-SC-14-2016-2017. Целта на проекта е да се разработи електрохимична клетка за производство на литий, със система за предварителна и пост- обработка (от филтриране на водата до етапите на пречистване на разтвора и утаяване на литиевия карбон). Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, изобретатели, научно-изследователски организации и др.

Краен срок за подаване на проекта: 07.03.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 24.02.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ПОЛША
RDPL20170105001

Полски изследователски екип подготвя проектно предложение по програма H2020-MG-8-4-2017. Целта на проекта е да се разработят нови решения в областта на транспорта за приобщаване на хора с увреждания, използващи публични услуги. Търси се партньорство с оператори на градски транспорт, общински власти, научно-изследователски институции, общности от хора с увреждания и др.

Краен срок за подаване на проекта: 01.02.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 25.01.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

МАКЕДОНИЯ
RDMK20170112001

Македонско предприятие подготвя проектно предложение по програма Erasmus+. Целта на проекта е да се подобри качеството на висшето образование чрез разработване на иновативни образователни програми в областта на стоителното инженерство. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, университети, научно-изследователски организации и др.

Краен срок за подаване на проекта: 09.02.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 31.01.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ГЪРЦИЯ
RDGR20170110001

Гръцки изследователски екип подготвя проектно предложение по програма H2020-SC1-PM-15-2017 . Целта на проекта е да се проектира и въведе в експлоатация персонализиран „виртуален треньор“ за възрастни, на база съвременните интелигентни информационни системи. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, научно-изследователски институции, университети, европейски асоциации и др.

Краен срок за подаване на проекта: 31.01.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 23.01.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ИТАЛИЯ
RDIT20170104001

Италианско предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-SFS-46-2017. Целта на проекта е да се осигури безопасност, хигиена и ниски цени, от здравословна гледна точка при производството на храни в птицевъдния земеделски сектор. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, фармацевтични компании и др.

Краен срок за подаване на проекта: 14.02.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 31.01.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса