Търсят се партньори за съвместни проекти по GALILEO, Eureka, H2020-ICT

ИСПАНИЯ
RDES20170120001

Испанско предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-GALILEO-GSA-2017. Целта на проекта е да се разработи прецизна селскостопанска технология за приложение на фитосанитарни продукти в лозята. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, с опит в областта.

Краен срок за подаване на проекта: 01.03.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 10.02.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ШВЕЙЦАРИЯ
RDCH20170111001

Швейцарски консорциум (университет и предприятие) подготвя проектно предложение по програма Eureka. Целта на проекта е да се разработи интелигентна платформа за профилиране на цифрови криминални престъпления. Търси се партньорство с малки и средни предприятия, с опит в научно-изследователската и развойна дейност.

Краен срок за подаване на проекта: 02.03.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 14.02.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

БЪЛГАРИЯ
RDBG20170113001

Българска община подготвя проектно предложение по програма H2020-ICT-11-2017. Целта на проекта е да се разработи надеждна електронна система, която да се използва от обществени структури за цифрово съхранение и достъп до архиви. Търси се партньорство с малки и средни предприятия, общини и др.

Краен срок за подаване на проекта: 25.04.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 01.03.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса