Тъсят се партньори за съвместно изпълнение на проекти по H2020

БЪЛГАРИЯ
RDBG20170111001

Българско предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-IMI2-2016-10-02. Целта на проекта е да се анализират и тестват нови биомаркери за рак на простатата с помощта на изчислителна платформа за моделиране на биомолекулярни взаимодействия. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, научно-изследователски организации, университети и др.

Краен срок за подаване на проекта: 28.03.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 28.02.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ЕСТОНИЯ
RDEE20170120001

Естонска неправителствена организация подготвя проектно предложение по програма H2020-SCC-02-2016-2017. Целта на проекта е да се предложат решения за приобщаване на градските общества по въпроси свързани с изоставени промишлени обекти, социално изключване, маргинализация, бедност и др. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, научно-изследователски организации, университети, изобретатели и др.

Краен срок за подаване на проекта: 02.03.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 14.02.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ТУРЦИЯ
RDTR20170123001

Турско предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-SESAR-VLD1-10-2016. Целта на проекта е да се разработи електронна идентификация и регистрация, наблюдение и проследяване на безпилотни летателни апарати. Търси се партньорство с микро, малки и средни предприятия, университети и научно-изследователски организации.

Краен срок за подаване на проекта: 11.05.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 30.03.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ИСПАНИЯ
RDES20170126001

Испански технологичен център подготвя проектно предложение по програма H2020-SFS-35-2017. Целта на проекта е да се разработят решения и да се произведе опаковка, която да увеличи срока на годност на хранителните продукти. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, производители на сьомга и др.

Краен срок за подаване на проекта: 14.02.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 07.02.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ИСПАНИЯ
RDES20170113001

Испански изследователски институт подготвя проектно предложение по програма H2020-CIRC-02-2016-2017. Целта на проекта е да се приложат иновативни технологии за третиране на малки и средни по мащаб промишлени отпадъчни води, които да се използват повторно. Търси се партньорство с микро, малки и средни предприятия.

Краен срок за подаване на проекта: 07.03.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 10.02.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ИСПАНИЯ
RDES20170123002

Испанско предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-GALILEO-2-2017. Проектът обединява авангардни технологии и цели подобряване на достъпността в европейските градове за хората с увреждания. Търси се партньорство с национални/международни асоциации за хора с увреждания, интелигентни градове и др.

Краен срок за подаване на проекта: 01.03.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 17.02.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса