Актуално – възможности за проектно коопериране

ГЪРЦИЯ
RDGR20170202001

Гръцка научно-изследователска организация подготвя проектно предложение по програма H2020-EO-2017. Целта на проекта е да се създаде модел за работа с паневропейската платформа за събиране на цифрови данни, за горните слоеве на атмосферата на Земята. Търси се партньорство с микро, малки и средни предприятия с опит в областта на възобновяемите енергийни източници.

Краен срок за подаване на проекта: 01.03.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 28.02.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

КОРЕЯ
RDKR20161226001

Корейски университет подготвя проектно предложение по програма Eureka. Целта на проекта е да се комерсиализира иновативна разработка на метална пяна, състояща се от твърд метал с единни пори. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, университети и научни организации.

Краен срок за подаване на проекта: 31.08.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 30.06.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
RDUK20170209001

Английско предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-ICT-39-2016-2017. Целта на проекта е да се валидира система за електронно обучение в субрегиони на Африка. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, научно-изследователски организации, университети и др.

Краен срок за подаване на проекта: 25.04.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 17.03.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ГЪРЦИЯ
RDGR20170206001

Гръцко предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-ICT-14-2016-2017. Целта на проекта е да се разработи „инкубатор“, който да ускори междусекторното споделяне на експериментални данни. Търси се партньорство със средни и големи предприятия, научно-изследователски организации, университети и др.

Краен срок за подаване на проекта: 25.04.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 05.03.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса