Нови възможности за проектно коопериране

ИСПАНИЯ
RDES20170208001

Испански технологичен център подготвя проектно предложение по програма H2020-CIRC-01-2016-2017. Целта на проекта е да се разработят услуги за реализация на повторна употреба, събиране, транспортиране, сортиране и валоризация на био-отпадъци. Търси се партньорство с търговски предприятия, хранителни вериги, производители на биологични отпадъци и др.

Краен срок за подаване на проекта: 07.03.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 28.02.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
RDUK20170220001

Английско предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-ICT-39-2016-2017. Целта на проекта е да се проектира и внедри система за запис на медицинска документация. Търси се партньорство с предприятия, университети и научни организации с опит в областта.

Краен срок за подаване на проекта: 25.04.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 24.03.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ИСПАНИЯ
RDES20170222001

Испанско предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-ICT-05-2017. Целта на проекта е да се създадат интелигентни услуги, даващи възможност за автоматично, енергийно-ефективно оптимизиране на ресурси. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, научноизследователски организации, университети и др.

Краен срок за подаване на проекта: 25.04.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 10.03.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ИТАЛИЯ
RDIT20170202002

Италианско предприятие подготвя проектно предложение по програма SMEInst-11-2016-2017. Целта на проекта е да се направят необходимите проучвания за внедряване на разработена система за мониторинг на земната повърхност. Търси се партньорство с представители на местната власт, научноизследователски организации, университети и др.

Краен срок за подаване на проекта: 03.05.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 15.04.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ИСПАНИЯ
RDES20170216001

Испански изследователски център подготвя проектно предложение по програма H2020-ICT-23-2017. Целта на проекта е да се разработи он-лайн методология и нова учебна среда за обучение на хора с дълбоки когнитивни увреждания. Търси се партньорство с малки и средни предприятия и др.

Краен срок за подаване на проекта: 25.04.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 28.02.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса