Възможносри за проектно коопериране – KIC Innoenergy, H2020

ИТАЛИЯ RDIT20170315001 Италианска компания подготвя проектно предложение по програма H2020-IoT-03-2017. Целта на проекта е да се разработи иновативна система за окачване на превозни средства, която да позволява непрекъснат контрол на амортисьорите, регенериране на кинетичната енергия и др. Търси се партньорство… Read more

Търсят се партньори за съвмeстни проекти

ГЪРЦИЯ RDGR20170303004 Гръцко предприятие подготвя проектно предложение по програма Erasmus+. Целта на проекта е да се гарантира наличността и безопасността на вода за устойчиво водоснабдяване на граждани, в различни европейски региони. Търси се партньорство с университети, научни организации, представители на… Read more

Търсят се партньори за проектно коопериране по програмa Erasmus+

ГЪРЦИЯ RDGR20170303003 Гръцки център за професионално обучение подготвя проектно предложение по програма Erasmus+. Целта на проекта е насърчаване на културното многообразие и междукултурния диалог, чрез повишаване на осведомеността сред младите хора, изучаващи изкуство. Търси се партньорство с малки предприятия, университети… Read more