Търсят се партньори за проектно коопериране по програмa Erasmus+

ГЪРЦИЯ
RDGR20170303003

Гръцки център за професионално обучение подготвя проектно предложение по програма Erasmus+. Целта на проекта е насърчаване на културното многообразие и междукултурния диалог, чрез повишаване на осведомеността сред младите хора, изучаващи изкуство. Търси се партньорство с малки предприятия, университети и др.

Краен срок за подаване на проекта: 29.03.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 13.03.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ГЪРЦИЯ
RDGR20170303001

Гръцки център за професионално обучение подготвя проектно предложение по програма Erasmus+. Целта на проекта е насърчаване на разпространението и прилагането на еко-съвместими и енергийно-ефективни подходи при изграждането на общински жилища. Търси се партньорство с малки и средни предприятия, университети и др.

Краен срок за подаване на проекта: 29.03.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 13.03.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ГЪРЦИЯ
RDGR20170302001

Гръцки център за професионално обучение подготвя проектно предложение по програма Erasmus+. Целта на проекта е насърчаване на младежкото предприемачество в областта на хранително-вкусовата промишленост, вкл. осигуряване на висококачествени органични хранителни продукти. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия и др.

Краен срок за подаване на проекта: 29.03.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 13.03.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса