Търсят се партньори за съвмeстни проекти

ГЪРЦИЯ
RDGR20170303004

Гръцко предприятие подготвя проектно предложение по програма Erasmus+. Целта на проекта е да се гарантира наличността и безопасността на вода за устойчиво водоснабдяване на граждани, в различни европейски региони. Търси се партньорство с университети, научни организации, представители на държавната власт и др., с опит в областта.

Краен срок за подаване на проекта: 29.03.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 13.03.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ИСПАНИЯ
RDES20170303001

Испанско предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-ICT-16-2017. Целта на проекта е да се разработи инфраструктура за получаване, обработка, анализ, управление и контрол на големи бази данни. Търси се партньорство с микро, малки, средни, големи предприятия и др.

Краен срок за подаване на проекта: 25.04.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 30.03.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ИСПАНИЯ
RDES20170309002

Испанско предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-ICT-05-2017. Целта на проекта е да се подобри енергийната ефективност на компютърни системи, чрез програмиране на самостоятелно оптимизиращ софтуер. Търси се партньорство с микро, малки, средни и големи предприятия, научно изследователски организации, университети и др.

Краен срок за подаване на проекта: 25.04.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 31.03.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса