Възможности за проектно коопериране по H2020, INTERREG, EUROSTARS

ИСПАНИЯ
RDES20170331002

Испански държавен университет подготвя проектно предложение по програма H2020-NMBP-2016-2020. Целта на проекта е да се разработи фото електролизно устройство за производство на водород и по-точно за интензифициране на процеса на фотосинтеза. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия.

Краен срок за подаване на проекта: 04.05.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 11.04.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ФРАНЦИЯ
RDFR20170403001

Френска асоциация подготвя проект по програма INTERREG EUROPE. Целта на проекта е обмен на добри практики между регионални власти, университети и иновационни партньори и разработване на методи за укрепване на възможностите в областта на превантивното здраве. Търси се партньорство с научно-изследователски организации, публични организации, клъстери идр.

Краен срок за подаване на проекта: 30.06.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 18.04.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

МАКЕДОНИЯ
RDMK20170313001

Македонски институт подготвя проектно предложение по програма H2020-EE-14-2016-2017. Целта на проекта е да се създаде и развие програма за обучение, която да позволява повишаване на квалификацията в областта на енергийната ефертивност на заетите в областта на строителството. Търси се партньорство с малки и средни предприятия, университети и научно-изследователски организации.

Краен срок за подаване на проекта: 07.06.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 30.05.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ШВЕЙЦАРИЯ
RDCH20170403001

Швейцарски университет подготвя проектно предложение по програма EUROSTARS. Целта на проекта е да се разработи инструмент за събиране, съхранение и анализ на данни, който да подпомага терапевтите при диагностика на заболявания на съня. Търси се партньорство с малки и средни предприятия.

Краен срок за подаване на проекта: 14.09.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 30.04.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса