Търсят се партньори за съвместни проекти по Celtic-Plus и Eurostars

ТУРЦИЯ
RDTR20170327001

Турско предприятие подготвя проектно предложение по програма Celtic-Plus. Целта на проекта е да сe внедрят разработени математически модели за превантивна поддръжка в автомобилния задвижващ механизъм. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия.

Краен срок за подаване на проекта: 16.10.2017
Краен срок за проявяване на интерес: няма

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

КОРЕЯ
RDKR20170405001

Корейско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да с внедри инфраструктура за комуникация на електрическо енергийното потребление и други комуналн услуги. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, университети, научно изследователски организации, изобретатели и други.

Краен срок за подаване на проекта: 14.09.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 16.08.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса