Търсят се партньори за проектно коопериране

ФРАНЦИЯ
RDFR20170419001

Френски технологичен център подготвя проектно предложение по програма M-ERA.NET. Целта на проекта е комерсиализирането на разработен за смартфон спектрометър, който може да измерва, анализира и експортира спектрални данни. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, научно- изследователски организации, университети, изобретатели и др., с опит в областта на спектроскопията, имуноанализите и др.

Краен срок за подаване на проекта: 13.06.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 01.06.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ФРАНЦИЯ
RDFR20170502001

Френско предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-EE-06-2016-2017. Целта на проекта е разработването на ефективни услуги за потребителски коучинг за значително спестяване на енергия. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, включително доставчици на енергия, оператори на разпределителни системи и др.

Краен срок за подаване на проекта: 07.06.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 20.05.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса