Нови възможности за проектно коопериране

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
RDUK20170517001

Консорциум с участието на английски университет подготвя проектно предложение по програма H2020-BBI-JTI-2017. Целта на проекта е създаване и управление на верига на стойността за производство и логистика (събиране, транспортиране и съхранение) на биомаса от микроводорасли. Търси се партньорство с предприятия и др., които да подобрят обработката на биомаса или да я използват в разработката на нов продукт.

Краен срок за подаване на проекта: 07.09.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 15.06.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ХЪРВАТИЯ
RDHR20170505001

Хърватска компания подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е създаване и управление на нов тип дрон с приложение в прецизното земеделие, промишленото и дистанционно наблюдение и др. Търси се партньорство с малки и средни предприятия, научно-изследователски организации, университети и др.

Краен срок за подаване на проекта: 14.09.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 15.08.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ИТАЛИЯ
RDIT20170330001

Италианско предприятие подготвя проектно предложение по програма SMEInst-08-2016-2017. Целта на проекта е внедряване на разработено автономно безпилотно повърхностно превозно средство, което подпомага операциите по спасяване и теглене на кораби в затруднено положение. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия и др.

Краен срок за подаване на проекта: 06.09.2017
Краен срок за проявяване на интерес: няма

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса