Възможности за проектно коопериране по Eurostars и H2020

ИСПАНИЯ
RDES20170518001

Испанско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е разработване на автоматизирана система, базирана на ултразвук за предотвратяване на биоразграждането в съоръжения за третиране на води. Търси се партньорство с малки и средни предприятия и др.

Краен срок за подаване на проекта: 14.09.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 15.08.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ГЕРМАНИЯ
RDDE20170518001

Немска компания участва в проект по програма H2020-Co-Creation-05-2016. Целта на проекта е да обедини представители на публичните организации, изследователи и заинтересовани страни, които да споделят знания и работещи решения на принципа “Само веднъж“ /Once-only principle/. Търси се партньорство с представители на публичната администрация, ИТ компании, предприятия и др.

Краен срок за подаване на проекта: няма
Краен срок за проявяване на интерес: октомври 2018

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

КОРЕЯ
RDKR20170412001

Корейско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е разработване на система за симулиране на дисперсия на частици, въз основа на анализ и мониторинг на околната среда. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, университети, научно- изследователски организации и др.

Краен срок за подаване на проекта: 14.09.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 01.08.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса