Възможност за проектно коопериране – SMEInst, MSCA

УНГАРИЯ
RDHU20170522001

Унгарско предприятие подготвя проектно предложение по програма SMEInst-10-2016-2017. Целта на проекта е да се автоматизира работния поток при доставка на товари като се разработи логистичен портал за подобравяне на сътрудничеството между корабни превозвачи, превозващи и брокери. Търси се партньорство с организации, които да тестват и валидират софтуерното решение.

Краен срок за подаване на проекта: 18.10.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 30.06.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ИСПАНИЯ
RDES20170517002

Испанско предприятие подготвя проектно предложение по програма MSCA-IF-2017. Целта на проекта е да се разработи биоинформатична платформа за откриване на знания в областта на прецизната медицина. Търси се партньорство с изследователи и експерти с докторска степен и поне четири годишен опит в областта на молекулярната биология, биотехнологиите, биохимията и др.

Краен срок за подаване на проекта: 14.09.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 26.06.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ИСПАНИЯ
RDES20170517001

Испанско предприятие подготвя проектно предложение по програма MSCA-IF-2017. Целта на проекта е да се разработят инструменти, базирани на ОМИКС технологии, чрез които да се управлява биологично значима информация. Търси се партньорство с изследователи, софтуерни инженери с докторска степен по биоинформатика и професионален опит, съгласно изискванията на поканата.

Краен срок за подаване на проекта: 14.09.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 26.06.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса