Възможности за проектно коопериране – 26 юни 2017

 

ИСПАНИЯ
RDES20170616001
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

Испански технологичен център подготвя проектно предложение по програма H2020-BBI.2017.D4. Целта на проекта е да се разработят субстрати, биоразграждащи продукти от органични отпадъци, с приложение в селското стопанство. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, научно-изследователски организации, университети и др..

Краен срок за подаване на проекта: 07.09.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 28.07.2017

 

ИТАЛИЯ
RDIT20170615001
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

Италиански университет подготвя проектно предложение по програма FETOPEN-01-2016-2017. Целта на проекта е да се разработи апарат, който да информира потребителите за експлоатационните качества на строителните материали. Търси се партньорство със средни и големи предприятия и др..

Краен срок за подаване на проекта: 27.09.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 15.07.2017

 

КОРЕЯ
RDKR20170228002
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

Корейско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се разработят лекарствени средства от протеин и химични съединения за предотвратяване на разрушаването на костите причинено от различни заболявания. Търси се партньорство с микро, малки, средни и големи предприятия, научно-изследователси организации, университети и др..

Краен срок за подаване на проекта: 14.09.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 01.08.2017

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
RDUK20170619001
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

Английска индустриална биотехнологична мрежа подготвя проектно предложение по програма H2020-BBI-2017-D2. Целта на проекта е да се разработят по-ефективни процеси за отделяне, пречистване и извличане на екзополизахариди, фикобилипротеини и хранителни добавки. Търси се партньорство с микро, малки, средни, големи предприятия и др., които биха могли да бъдат крайно потребители на продукти, произведени от водорасли.

Краен срок за подаване на проекта: 07.09.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 30.06.2017

 

 

ИТАЛИЯ
RDIT20170526004
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

Италиански изследователски екип подготвя проектно предложение по регионална програма. Целта на проекта е да се разработят технологии за ранно диагностициране на невродегенеративни заболявания. Търси се партньорство с компании, активни в областта на лечение на този вид заболявания.

Краен срок за подаване на проекта: 30.08.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 15.07.2017

 

ИТАЛИЯ
RDIT20170517004
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

Италиански изследователски център подготвя проектно предложение по регионална програма. Целта на проекта е да се валидира разработено иновативно устройство за диагностика на кожни тумори. Търси се партньорство с компании, с опит в областта.

Краен срок за подаване на проекта: 30.08.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 15.07.2017

 

КОРЕЯ
RDKR20170228004
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

Корейско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се разработи енергийна платформа, с която да е по-ефективно съхранението, зареждането и разтоварването на енергия. Търси се партньорство с големи предприятия, университети, научно-изследователски организации и др..

Краен срок за подаване на проекта: 14.09.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 01.08.2017

 

ИТАЛИЯ
RDIT20170517001
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

Италиански изследователски екип подготвя проектно предложение по регионална програма. Целта на проекта е да се валидира технология за анализ на бактериални инфекции. Търси се партньорство с компании, с опит в областта.

Краен срок за подаване на проекта: 30.08.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 15.07.2017

 

РУМЪНИЯ
RDRO20170131001
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

Румънско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eureka. Целта на проекта е да се разработи платформа за мобилно устройство с интелигентно управление и за комуникация между заинтересовани страни в областта на системната автоматизация на домове, сгради, болници и др.. Търси се партньорство с микро, малки и средни предприятия и др..

Краен срок за подаване на проекта: 30.12.2017
Краен срок за проявяване на интерес: няма

 

КОРЕЯ
RDKR20170418001
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

Корейско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се разработи фотоволтаична система за пречистване на отпадни води. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, научно-изследователски организации, университети и др., с опит в областта на инженерните системи.

Краен срок за подаване на проекта: 14.09.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 01.08.2017

 

КОРЕЯ
RDKR20170418002
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

Корейско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се разработи иновативен матрак с вътрешен сензор. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, университети, научно-изследователски организации и др..

Краен срок за подаване на проекта: 14.09.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 01.08.2017

 

 

 

ИТАЛИЯ
RDIT20170529007
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

Италиански изследователски екип подготвя проектно предложение по регионална програма. Целта на проекта е да се валидира персонализирана глюкокортикоидна терания за диагностика на невротичен синдром. Търси се партньорство с компании.

Краен срок за подаване на проекта: 30.08.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 15.07.2017

За повече информация:
Цветелина Йоргова
тел. 028706264
мобилен 0882-909104 или 0882909100
e-mail: yorgova@gis-tc.org