Информационен ден по ПО1 на ОП „ИК“

На 14 юли 2017 г. ще се проведе информационен ден по процедурата
„Разработване на продуктови и производствени иновации“ към ПО1 на ОП „ИК“ (МИ).

Събитието се организира от ГИС-ТрансферЦентър,и Данов-Консулт ЕООД.

Начало: 10:00 часа

Място: ИМех-БАН, ул. “акад. Георги Бончев“ бл.4, зала 300

Програма

За повече информация:
Цветелина Йоргова
тел. 028706264
мобилен 0882-909104 или 0882909100
e-mail: yorgova@gis-tc.org