Търси се партньор по H2020-PADR-FPSS-01-2017

 

 

ИТАЛИЯ
RDIT20170726001

Виж пълния текст (EN)

Поискай адреса

Италианско предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-PADR-FPSS-01-2017. Целта на проекта е да се разработи интегрирана система за оперативна подкрепа на военни екипи, която да подобри осведомеността, оперативната ефективност и бързата реакция на военните при заплахи и в кризистни ситуации. Търси се партньорство с малки и средни предприятия, научно-изследователски организации, университети и др..

Краен срок за подаване на проекта: 21.09.2017

Краен срок за проявяване на интерес: 21.08.2017

 

За повече информация:
Цветелина Йоргова
тел. 028706264
мобилен 0882-909104 или 0882909100
e-mail: yorgova@gis-tc.org