Бюлетин проектно коопериране – бр.33

 

бр. 33/28.08.2017г

 

ИСПАНИЯ
RDES20170803001
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

Испанско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се разработят  високоефективни системи със съдържание на графен, с подобрени механични свойства и йонна подвижност, за съхранение на енергия. Търси се партньорство с микро, малки, средни и големи предприятия, университети, научноизследователски организации и др..

Краен срок за подаване на проекта: 14.09.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 04.09.2017

 

ИСПАНИЯ
RDES20170824001
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

Испанско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се тества и внедри комбинирана (оптична и електрическа) платформа за био детекция, базирана на графен. Търси се партньорство с малки и средни предприятия, и др..

Краен срок за подаване на проекта: 14.09.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 08.09.2017

 

ИСПАНИЯ
RDES20170821001
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

Испанско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се разработи инструмент, с който оптично да се разпознават символи и финни технически подробностти върху печатни документи. Търси се партньорство с малки и средни предприятия, научноизследователски институти и др..

Краен срок за подаване на проекта: 14.09.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 07.09.2017

 

ИСПАНИЯ
RDES20170803003
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

Испанско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се разработи и комерсиализира хидрореактор, с ефективна хоризонтална реакторна турбина. Търси се партньорство с микро, малки, средни и големи предприятия, научноизследователски организации, университети и др..

Краен срок за подаване на проекта: 14.09.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 04.09.2017

 

За повече информация:
Цветелина Йоргова
тел. 028706264
мобилен 0882-909104 или 0882909100
e-mail: yorgova@gis-tc.org