Бюлетин проектно коопериране – бр.36

 

бр. 36/18.09.2017г

 

За контакти и повече информац­ия – тел: 0887 618 666; email: yorgova@gis-tc.org

  

ИТАЛИЯ
RDIT20170904001
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

Италиански изследователски екип подготвя проектно предложение по програма FETOPEN-01-2016-2017. Целта на проекта е да се изследва функционалността на извънклетъчни везикули и приложението им в областта на наномедицината, козметиката, храните и др.. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, и др..

Краен срок за подаване на проекта: 27.09.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 18.09.2017

 

 

За повече информация:
Цветелина Йоргова
тел. 028706264
мобилен 0882-909104 или 0882909100
e-mail: yorgova@gis-tc.org