Бюлетин проектно коопериране – бр.38

 

бр. 38/02.10.2017г

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
RDUK20170920001
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

Английско стартиращо предприятие подготвя проект по програма SMEInst-06-2016-2017. Целта на проекта е да се развие икономически ефективна система, която да позволява заснемане на движенията на пациенти, и която да подпомага лекарите по време на лечение на мускулно-скелетни проблеми. Търси се партньорство с микро, малки и средни предприятия, и др..

Краен срок за подаване на проекта: 07.11.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 04.10.2017

 

ГЕРМАНИЯ
RDDE20170918001
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

Немско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се разработи стандартизиран метод за калибриране на неинвазивни измервателни инструменти за кръвно налягане. Търси се партньорство с научноизследователски институт, център за клинични изследвания и др., с опит в областта на сърдечно-съдовите заболявания.

Краен срок за подаване на проекта: 01.03.2018
Краен срок за проявяване на интерес: 28.11.2018

 

ИСПАНИЯ
RDES20170918001
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

Испанско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eureka. Целта на проекта е да се разработи платформа, която да е с отворена архитектура и с гъвкав бизнес модел, които да отговаря на идентифицираните нужди на модния пазар. Търси се партньорство с микро, малки и средни предприятия, и др..

Краен срок за подаване на проекта: 01.03.2018
Краен срок за проявяване на интерес: 30.11.2017

 

 

За повече информация:
Цветелина Йоргова
тел. 028706264
мобилен 0882-909104 или 0882909100
e-mail: yorgova@gis-tc.org