Осми национален конкурс за млади учени

За осма поредна година КЛУБ МЛАДИ ТАЛАНТИ стартира конкурса за иновационни проекти на млади учени YOUNG AND ENERGETIC SCIENTISTS (YES).

Конкурсът вече се превърна в традиция, в обществена платформа, където участват студенти и докторанти със смели и иновативни идеи. Някои от тях за първи път се срещат с предизвикателствата на изследователския проект и бизнес план, други имат шанс да намерят ментори от науката, които да им помогнат или да ги насочат по пътя на научната кариера, а трети намират нови приятели и бъдещи партньори.

Всяка година се осигуряват и финаснови награди за най-добрите проекти, и се организира среща на всички финалисти със заинтересовани представители на академията и бизнеса.

Конкурсът „Young and Energetic Scientists“ (YES) цели да открие, мотивира и промотира идеите на млади и амбициозни хора с научни интереси, които ще реализират връзката между науката, образованието и бизнес, между амбицията и успеха.

Ако си Y-OUNG.Вие сте на възраст между 18 и 35 години и следва да попълните и подадете електронната форма за кандидатстване най-късно до 14.11.2016 г.

Ако си E-NERGETIC. Вие сте иновативно мислещи хора, които искат да презентират своите идеи и постижения пред широка публика и търсят подкрепа за реализация.

Ако си S-CIENTIST. Вие сте млади учени: студенти или докторанти в подготовка на дисертация и/или участващи в научноизследователски екип.

За участие в конкурса, попълнете он-лайн формата за участие, която можете да намерите на страница: http://innofair.cys.bg/yes/index/

Краен срок за подаване: 13.11.2017 г.

Вижте и фейсбук страницата на конкурса: https://www.facebook.com/YoungEnergeticScientists/