Информационен ден „ИКТ ЗА НАУКА И МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ в Хоризонт 2020

 

На 11 януари 2018 г., четвъртък, от 9:00 до 13:30 ч., в конферентната зала на Дом на Европа, ул. „Г.С.Раковски“ №124, гр. София, ще се проведе информационен ден:

ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ)

ЗА НАУКА И МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Събитието е предназначено за представители на академичната общност,
малкия и среден и консултантски бизнес, ориентирани към проектно финансиране
по широк аспект от научна и приложна дейност в сферата на информационните и
комуникационни технологии.

Лекторите са Национални контактни лица на Хоризонт 2020, експерти от Enterprise Europe
Network: Европейска мрежа в подкрепа на бизнеса и иновациите, както и дългогодишни успешни участници в
научните програми на ЕС.

Програмата на събитието – тук.

Участието е безплатно, на сайта http://horizon2020.mon.bg/