Training for the researchers and entrepreneurs in the field of energy (H2020) Sofia, February 26-27, 2018

Двудневно безплатно обучение „Training for the researchers and entrepreneurs in the field of energy (H2020)“ ще се проведе на  26-27 февруари 2018 г., в София. Целта на обучението е български юридически лица да се запознаят в детайли с условията на… Read more