Покана за участие в двустранни бизнес срещи, по време на Европейски Морски Ден 2018

Идеална възможност за създаване на бизнес партньорства в рамките на 20 минутни предварително организирани срещи. Събитието се организира от Enterprise Europe Network към Ямболска търговско-промишлена палата, със съдействието на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“, към Европейската Комисия и Община… Read more

Търговско и производствено коопериране – бр.4

  Това е бюлетин на Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network за търсене на партньори за търговско и производствено коопериране. В бюлетина са преведени кратки резюмета на запитванията. Кликнете на Виж пълния текст (EN), за да се… Read more

Проектно коопериране – 19 март 2018

  ИТАЛИЯ RDIT20180226001 Виж пълния текст (EN) Поискай адреса Италиански университет подготвя проектно предложение по програма H2020-SC1-HCO-13-2018. Целта на проекта е да се разработи за видовете азбест в Европа, международен инструмент, включително обща стратегия за превенция, диагностика и компенсация. Търси… Read more

Възможности за проектно коопериране

ИСПАНИЯ RDES20180228001 Виж пълния текст (EN) Поискай адреса Испанско предприятие подготвя проектно предложение по програма MANUNET 2018. Целта на проекта е да се тества и да се валидира технология в индустриална среда, която да локализира и направлява автоматизирани превозни средства,… Read more