Възможности за проектно коопериране

ИСПАНИЯ
RDES20180228001
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

Испанско предприятие подготвя проектно предложение по програма MANUNET 2018. Целта на проекта е да се тества и да се валидира технология в индустриална среда, която да локализира и направлява автоматизирани превозни средства, които извършват самостоятелни задачи за товарене и подреждане на стоки, с малка или с никаква човешка намеса. Търси се партньорство с микро, малки и средни предприятия, и др..

Краен срок за подаване на проекта: 28.03.2018
Краен срок за проявяване на интерес: 16.03.2018

 

ИСПАНИЯ
RDES20180221001
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

Испанско предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-ICT-29-2018. Целта на проекта е да се създаде многоезична мрежа, която да мобилизира европейската общност в областта на изкуствения интелект за подпомагане на бизнеса, чрез осигуряване на достъп до знания, алгоритми, инструменти и др.. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, научноизследователски организации, университети и др..

Краен срок за подаване на проекта: 17.04.2018
Краен срок за проявяване на интерес: 30.03.2018

 

ИСПАНИЯ
RDES20180222001
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

Испанска научноизследователска организация подготвя проектно предложение по програма H2020-ICT-32-2018. Целта на проекта е да се създадат нови продукти, процеси и услуги чрез съвременни методи за симулация, конвенционален и изчислителен изкуствен интелект и др.. Търси се партньорство с микро, малки и средни предприятия, и др..

Краен срок за подаване на проекта: 17.04.2018
Краен срок за проявяване на интерес: 13.03.2018

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
RDUK20180302003
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

Английски университет подготвя проектно предложение по програма Interreg North-West Europe. Целта на проекта е да се подобри иновационната ефективност на МСП в региона на Северозападна Европа, като се използват инструменти за дълбочинно обучение, изкуствен интелект и др.. Търси се партньорство с микро, малки и средни предприятия, научноизследователски организации и др..

Краен срок за подаване на проекта: 26.04.2018
Краен срок за проявяване на интерес: 23.03.2018

 

ИСПАНИЯ
RDES20180221002
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

Испанско предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-SC1-HCC-03-2018. Целта на проекта е да се развие трансгранично сътрудничество за обмен на информация, знания, информационни и комуникационни технологии и други, в областта на актовното остаряване в добро здраве. Търси се партньорство с университети, научноизследователски организации, представители на държавната власт, агенции, доставчици на услуги и др., с опит в областта.

Краен срок за подаване на проекта: 24.04.2018
Краен срок за проявяване на интерес: 23.03.2018

 

За повече информация:
Цветелина Йоргова
тел. 028706264
мобилен: 0887 618 666, 0882909104 или 0882909100
e-mail: yorgova@gis-tc.org