Покана за участие в двустранни бизнес срещи, по време на Европейски Морски Ден 2018

Идеална възможност за създаване на бизнес партньорства в рамките на 20 минутни предварително организирани срещи. Събитието се организира от Enterprise Europe Network към Ямболска търговско-промишлена палата, със съдействието на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“, към Европейската Комисия и Община Бургас.

Намерете своите нови партньори за изследователски разработки, технологичен трансфер и търговско коопериране и/или участие в проектни предложения, финансирани по европейски програми.

Защо да участваме:
• Бърз достъп до нови пазари
• Разработване на нови проекти и търсене на партньори за участие в проекти
• Технологичен трансфер и обмяна на опит
• Разработване на нови продукти и предлагане на услуги
• Получаване и придобиване на по-добра и подробна информация за тенденциите в сферата на морското дело, морската индустрия и свързаните с нея доставки и услуги.

Участието в двустранните срещи по интереси е без такса.

Очакват се участници от цяла Европа. B2B срещите са насочени към иновативни компании, университети, изследователи, публични органи и други организации, които се интересуват от споделяне на нови идеи за проекти и намиране на партньори за сътрудничество в областта на морското дело и икономическите дейности, които го съпътстват.

Работен език на срещите е английски.

Необходима е регистрация в платформата за организиране на срещите.

https://european-maritime-day-2018.b2match.io/