Подкрепа при защита на интелектуална собственост и възможности за финансиране на иновации в Корея, Китай, Виетнам

На 25 април 2018 г.,  се проведе информационен ден на тема: „Подкрепа при защита на интелектуална собственост и възможности за финансиране на иновации в Корея, Китай, Виетнам“. Събитието беше организирано от ГИС-ТрансферЦентър в партньорство с Търговско- Промишлена камара – Пловдив,… Read more