Подкрепа при защита на интелектуална собственост и възможности за финансиране на иновации в Корея, Китай, Виетнам

На 25 април 2018 г.,  се проведе информационен ден на тема:

„Подкрепа при защита на интелектуална собственост и възможности за финансиране на иновации в Корея, Китай, Виетнам“.

Събитието беше организирано от ГИС-ТрансферЦентър в партньорство с Търговско-
Промишлена камара – Пловдив, Българска търговско-промишлена палата и Единен Център за Иновации при Българска академия на науките и е предназначено за представители на
академичната общност, малкия и среден бизнес, и екипи ориентирани към проектно
финансиране.

Лекторите бяха експерти от Enterprise Europe Network: Европейската мрежа в подкрепа на
бизнеса и иновациите, Национални контактни лица на Хоризонт 2020 и експерти от
Изпълнителната агенция за МСП.

Присъстващите бяха запознати с условията и стъпките за защита на интелектуална собственост и възможности за финансиране на иновации в Корея, Китай, Виетнам по програми като EUREKA-EUROSTAR, Marie Skłodowska-CurieHORIZON2020.