Девета конкурсна сесия на Националния иновационен Фонд по схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“

Уважаеми Дами и Господа,

Имаме удоволствието да ви поканим на официалното откриване и стартиране на

Девета конкурсна сесия на Националния иновационен Фонд по схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“,

което ще се състои на 31.05.2018 г. в „София Хотел Балкан“, зала Средец, гр. София, ул. Света Неделя 5.

Програма